Waar bent u naar op zoek?

Plannen voor een collectieve warmtebron

19 december 2023

Na verschillende opties voor een dorpsbreed warmtesysteem onder de loep te hebben genomen, moeten we concluderen dat de kosten hiervan te hoog zullen zijn. Dat bracht Energiek Nagele aan tafel bij ToTec installatietechniek. Zij hebben een systeem ontwikkeld waarbij een open bron warmte uit de bodem haalt en de temperatuur tot het gewenste niveau aanvult […]

Plannen voor een collectieve warmtebron

Na verschillende opties voor een dorpsbreed warmtesysteem onder de loep te hebben genomen, moeten we concluderen dat de kosten hiervan te hoog zullen zijn. Dat bracht Energiek Nagele aan tafel bij ToTec installatietechniek. Zij hebben een systeem ontwikkeld waarbij een open bron warmte uit de bodem haalt en de temperatuur tot het gewenste niveau aanvult met een collectieve warmtepomp. Zo’n 20 tot 25 woningen kunnen per bron aangesloten worden op dit warmtesysteem.

>> Lees ook: Brainstormsessies voor een dorpsbreed warmtesysteem

Een kleinschalig warmtesysteem dat kansen biedt, vindt projectleider Rutger Bergboer. “Dit systeem wordt al succesvol op meerdere nieuwbouwhuizen toegepast in de Noordoostpolder, waaronder ook de Noorderwinkels in Nagele. Daardoor heeft het warmtesysteem zich al bewezen en zijn we geen tijd kwijt met het opstarten en onderzoeken van een nieuw systeem”, aldus Bergboer.

Isolatie-onderzoek acht referentiewoningen

“Een nadeel van het warmteesysteem is dat de woningen bij voorkeur geschikt moeten zijn voor de aanvoertemperatuur van 50 graden. Om die temperatuur te ontvangen, moeten huizen goed geïsoleerd zijn”, legt Bergboer uit.

Om te weten hoe de isolatiestatus in Nagele is, heeft Energiek Nagele in oktober acht verschillende woningtypes in het dorp uitgebreid onderzocht. Hierbij is in kaart gebracht wat er per woning aan isolatiemaatregelen nodig zou zijn om de aanvoertemperatuur van 50 graden te ontvangen.

De komende periode gaat Energiek Nagele deze onderzoeksresultaten uitdiepen. We zullen kijken naar de mogelijkheden en kosten voor het isoleren van de woningen in Nagele en hier samen met de gemeente Noordoostpolder een isolatiecampagne voor opzetten. Ook willen we de mogelijkheid verkennen of en hoe de woningen die nog niet goed zijn geïsoleerd toch met dit warmtesysteem verwarmd kunnen worden.

Gerstehof en Lucernehof

Woningbouwcorporatie Mercatus onderzoekt de komende maanden of het warmtesysteem toegepast kan worden op de woningen aan de Gerstehof en Lucernehof, die momenteel gerenoveerd worden.

En de plannen op de ijsbaan dan?

Vorig jaar zijn er plannen gepresenteerd om het warmtesysteem uit het pilotproject uit te rollen over het hele dorp. De ijsbaan zou dan fungeren als collectieve buffer met daarbovenop collectoren. Door de nog tegenvallende resultaten uit het pilotproject en de hoge kosten voor een dorpsbreed warmtesysteem is in samenspraak met de Gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus besloten om dit plan niet door te laten gaan. Ook alternatieve plannen bleken voornamelijk op financieel gebied niet haalbaar.

 • 23 mei 2023

  Brainstormsessies voor een dorpsbreed warmtesysteem

  Energiek Nagele blijft ernaar streven om het hele dorp met een inventief systeem van het aardgas te krijgen. Met een team van energie-experts en specialisten van de gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus wordt momenteel gebrainstormd over kansrijke, collectieve mogelijkheden. Verder kijken dan het pilotproject In 2022 legde Energiek Nagele het plan op tafel om het […]

 • 2 mei 2023

  Pilotproject Nagele haalt verwacht energierendement (nog) niet

  Een jaar nadat de warmteopslagbuffer in gebruik is gegaan, blijkt het energierendement van het pilotproject in Nagele lager dan verwacht. Technisch werkt het systeem en de acht aangesloten woningen en gemeenschapsgebouw ‘de Acht’ hebben voldoende warmte, maar doordat de warmtepomp te veel moet bijspringen is het energierendement (nog) onvoldoende. De resultaten van het afgelopen jaar […]

 • 23 februari 2023

  8 maart: informatieavond Energiek Nagele

  Er is de afgelopen periode veel gebeurd rondom Energiek Nagele, de optimalisatie van het pilotproject en de plannen voor de ambitie om heel Nagele zelfvoorzienend te maken. Daarover willen wij geïnteresseerden graag bijpraten op woensdag 8 maart om 19:30 uur in Het Rietveld. Meer informatie Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.energieknagele.nl […]

 • 17 oktober 2022

  Energiek Nagele zoekt Nagelezen met een mening!

  Na het succesvolle pilotproject aan de Ring zijn wij de mogelijkheden aan het verkennen voor de uitrol van het aardgasvrije warmtesysteem op basis van een dorps(seizoens)buffer en een thermisch collectorveld in het gehele dorp. We zien hiermee een vooruitstrevende kans die voor iedereen een win-win situatie oplevert: een warm huis, een lagere energierekening en Nagele […]