Waar bent u naar op zoek?

30 juni: informatieavond Nagele

20 juni 2022

De ambitie van Energiek Nagele is onveranderd: een aardgasvrij dorp en vanwege alle ontwikkelingen en stijgende energieprijzen het liefst zo snel mogelijk. Graag willen we alle inwoners van Nagele bijpraten over de huidige stand van zaken én nieuwe ontwikkelingen. De woningen aan de Ring en gebouw de Acht zijn deze winter lekker warm gebleven en momenteel […]

30 juni: informatieavond Nagele

De ambitie van Energiek Nagele is onveranderd: een aardgasvrij dorp en vanwege alle ontwikkelingen en stijgende energieprijzen het liefst zo snel mogelijk. Graag willen we alle inwoners van Nagele bijpraten over de huidige stand van zaken én nieuwe ontwikkelingen. De woningen aan de Ring en gebouw de Acht zijn deze winter lekker warm gebleven en momenteel wordt de buffer al goed opgewarmd zodat er weer warmte is voor komende winter. 

Natuurlijk staan we niet stil, met de ervaringen die we hebben opgedaan lijkt het nu mogelijk om het warmtesysteem sneller, slimmer en efficiënter aan te leggen. Het idee is zelfs om in een keer alle huizen in het dorp aan te sluiten. Het werk hoeft dan niet hof voor hof te gebeuren en de afhankelijkheid van aardgas is sneller verleden tijd. Graag willen we deze plannen toelichten en hierover met u van gedachten wisselen.

Op 30 juni bent u van harte welkom in het Rietveld voor een presentatie van de plannen van Energiek Nagele. Ook aanwezig is HoCoSto, de leverancier van het warmtesysteem. We vertellen wat er tot nu toe is gedaan en welke nieuwe plannen er op tafel liggen. 

Mogen we op uw komst rekenen?

Datum: Donderdag 30 juni 2022

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Het Rietveld, Nagele 

 • 23 februari 2023

  8 maart: informatieavond Energiek Nagele

  Er is de afgelopen periode veel gebeurd rondom Energiek Nagele, de optimalisatie van het pilotproject en de plannen voor de ambitie om heel Nagele zelfvoorzienend te maken. Daarover willen wij geïnteresseerden graag bijpraten op woensdag 8 maart om 19:30 uur in Het Rietveld. Meer informatie Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.energieknagele.nl […]

 • 17 oktober 2022

  Energiek Nagele zoekt Nagelezen met een mening!

  Na het succesvolle pilotproject aan de Ring zijn wij de mogelijkheden aan het verkennen voor de uitrol van het aardgasvrije warmtesysteem op basis van een dorps(seizoens)buffer en een thermisch collectorveld in het gehele dorp. We zien hiermee een vooruitstrevende kans die voor iedereen een win-win situatie oplevert: een warm huis, een lagere energierekening en Nagele […]

 • 31 maart 2022

  Gemeentelijke Transitievisies Warmte: succes zonnewarmte zal vooral van onderop moeten komen

  In de Transitievisie Warmte geeft een gemeente aan hoe ze op buurt- en wijkniveau de transitie naar aardgasvrije woningen en gebouwen wil realiseren. Het woord ‘zonnewarmte’ valt in het merendeel van die plannen. Maar er zijn maar weinig gemeenten die het concreet maken. Waar de uitvoering begint, begint bovendien de pijn; er moeten keuzen worden […]