Het dorp Nagele staat wereldwijd te boek als modeldorp dat een experiment niet schuwt. Alle reden voor dorpsbewoners om in 2017 een prijsvraag uit te schrijven. De uitvraag was om tot nieuwe oplossingen te komen voor een duurzaam, zelfvoorzienend dorp dat klaar is voor de toekomst. Uit 27 kansrijke inzendingen werd ‘Nagele in Balans’ uiteindelijk unaniem tot winnaar gekozen in het voorjaar van 2018. In dit plan werd gekozen voor het opwekken van zonnewarmte met thermische collectoren en een opslagsysteem van die warmte in een ondergrondse buffer.