Waar bent u naar op zoek?

Familie Trouwborst blij met gasloze woning in Nagele. ‘Ons water wordt nog net zo lekker warm als voorheen’
  • 31 maart 2022

    Gemeentelijke Transitievisies Warmte: succes zonnewarmte zal vooral van onderop moeten komen

    In de Transitievisie Warmte geeft een gemeente aan hoe ze op buurt- en wijkniveau de transitie naar aardgasvrije woningen en gebouwen wil realiseren. Het woord ‘zonnewarmte’ valt in het merendeel van die plannen. Maar er zijn maar weinig gemeenten die het concreet maken. Waar de uitvoering begint, begint bovendien de pijn; er moeten keuzen worden […]

  • 3 februari 2022

    Proeftuin Nagele voldoet aan verwachting

    De woningen aan de Ring in Nagele worden nu ruim een maand verwarmd met heet water uit de ondergrondse seizoensbuffer. Niet langer is er aardgas nodig om de woningen te verwarmen. Voor het eerst in Nederland wordt dit specifieke systeem op deze manier gebruikt. Een mijlpaal waar Nagele trots op is.