Waar bent u naar op zoek?

Energiek Nagele zoekt Nagelezen met een mening!

17 oktober 2022

Na het succesvolle pilotproject aan de Ring zijn wij de mogelijkheden aan het verkennen voor de uitrol van het aardgasvrije warmtesysteem op basis van een dorps(seizoens)buffer en een thermisch collectorveld in het gehele dorp. We zien hiermee een vooruitstrevende kans die voor iedereen een win-win situatie oplevert: een warm huis, een lagere energierekening en Nagele […]

Energiek Nagele zoekt Nagelezen met een mening!

Na het succesvolle pilotproject aan de Ring zijn wij de mogelijkheden aan het verkennen voor de uitrol van het aardgasvrije warmtesysteem op basis van een dorps(seizoens)buffer en een thermisch collectorveld in het gehele dorp. We zien hiermee een vooruitstrevende kans die voor iedereen een win-win situatie oplevert: een warm huis, een lagere energierekening en Nagele als één van de eerste aardgasvrije dorpen in Nederland. De voorbereidingen krijgen steeds meer vorm en daarom willen we graag een beroep op de inwoners van Nagele doen.

Meedenken met de uitrol van het warmtesysteem

Overstappen op een nieuw systeem is spannend en zal de nodige vragen oproepen. Daarom zoeken wij inwoners van het dorp die met ons mee willen denken over de uitrol van het nieuwe warmtesysteem in het dorp. Met deze inwoners als klankbord willen we antwoorden op vragen als: passen onze plannen bij het dorp, welke vragen zijn er onder de inwoners en welke beren ziet men op de weg?

Aanmelden klankbord

Met de geïnteresseerden zullen we op korte termijn enkele avonden samenkomen waarin we onze plannen presenteren en jullie mening daarop graag ontvangen. Aanmelden om één of meerdere avonden jouw advies te geven kan via: rutger@energieknagele.nl. We kijken uit naar jullie input!

 • 19 december 2023

  Plannen voor een collectieve warmtebron

  Na verschillende opties voor een dorpsbreed warmtesysteem onder de loep te hebben genomen, moeten we concluderen dat de kosten hiervan te hoog zullen zijn. Dat bracht Energiek Nagele aan tafel bij ToTec installatietechniek. Zij hebben een systeem ontwikkeld waarbij een open bron warmte uit de bodem haalt en de temperatuur tot het gewenste niveau aanvult […]

 • 23 mei 2023

  Brainstormsessies voor een dorpsbreed warmtesysteem

  Energiek Nagele blijft ernaar streven om het hele dorp met een inventief systeem van het aardgas te krijgen. Met een team van energie-experts en specialisten van de gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus wordt momenteel gebrainstormd over kansrijke, collectieve mogelijkheden. Verder kijken dan het pilotproject In 2022 legde Energiek Nagele het plan op tafel om het […]

 • 2 mei 2023

  Pilotproject Nagele haalt verwacht energierendement (nog) niet

  Een jaar nadat de warmteopslagbuffer in gebruik is gegaan, blijkt het energierendement van het pilotproject in Nagele lager dan verwacht. Technisch werkt het systeem en de acht aangesloten woningen en gemeenschapsgebouw ‘de Acht’ hebben voldoende warmte, maar doordat de warmtepomp te veel moet bijspringen is het energierendement (nog) onvoldoende. De resultaten van het afgelopen jaar […]

 • 23 februari 2023

  8 maart: informatieavond Energiek Nagele

  Er is de afgelopen periode veel gebeurd rondom Energiek Nagele, de optimalisatie van het pilotproject en de plannen voor de ambitie om heel Nagele zelfvoorzienend te maken. Daarover willen wij geïnteresseerden graag bijpraten op woensdag 8 maart om 19:30 uur in Het Rietveld. Meer informatie Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.energieknagele.nl […]