Waar bent u naar op zoek?

Energiek Nagele zoekt Nagelezen met een mening!

17 oktober 2022

Na het succesvolle pilotproject aan de Ring zijn wij de mogelijkheden aan het verkennen voor de uitrol van het aardgasvrije warmtesysteem op basis van een dorps(seizoens)buffer en een thermisch collectorveld in het gehele dorp. We zien hiermee een vooruitstrevende kans die voor iedereen een win-win situatie oplevert: een warm huis, een lagere energierekening en Nagele […]

Energiek Nagele zoekt Nagelezen met een mening!

Na het succesvolle pilotproject aan de Ring zijn wij de mogelijkheden aan het verkennen voor de uitrol van het aardgasvrije warmtesysteem op basis van een dorps(seizoens)buffer en een thermisch collectorveld in het gehele dorp. We zien hiermee een vooruitstrevende kans die voor iedereen een win-win situatie oplevert: een warm huis, een lagere energierekening en Nagele als één van de eerste aardgasvrije dorpen in Nederland. De voorbereidingen krijgen steeds meer vorm en daarom willen we graag een beroep op de inwoners van Nagele doen.

Meedenken met de uitrol van het warmtesysteem

Overstappen op een nieuw systeem is spannend en zal de nodige vragen oproepen. Daarom zoeken wij inwoners van het dorp die met ons mee willen denken over de uitrol van het nieuwe warmtesysteem in het dorp. Met deze inwoners als klankbord willen we antwoorden op vragen als: passen onze plannen bij het dorp, welke vragen zijn er onder de inwoners en welke beren ziet men op de weg?

Aanmelden klankbord

Met de geïnteresseerden zullen we op korte termijn enkele avonden samenkomen waarin we onze plannen presenteren en jullie mening daarop graag ontvangen. Aanmelden om één of meerdere avonden jouw advies te geven kan via: rutger@energieknagele.nl. We kijken uit naar jullie input!

 • 23 februari 2023

  8 maart: informatieavond Energiek Nagele

  Er is de afgelopen periode veel gebeurd rondom Energiek Nagele, de optimalisatie van het pilotproject en de plannen voor de ambitie om heel Nagele zelfvoorzienend te maken. Daarover willen wij geïnteresseerden graag bijpraten op woensdag 8 maart om 19:30 uur in Het Rietveld. Meer informatie Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.energieknagele.nl […]

 • 20 juni 2022

  30 juni: informatieavond Nagele

  De ambitie van Energiek Nagele is onveranderd: een aardgasvrij dorp en vanwege alle ontwikkelingen en stijgende energieprijzen het liefst zo snel mogelijk. Graag willen we alle inwoners van Nagele bijpraten over de huidige stand van zaken én nieuwe ontwikkelingen. De woningen aan de Ring en gebouw de Acht zijn deze winter lekker warm gebleven en momenteel […]

 • 31 maart 2022

  Gemeentelijke Transitievisies Warmte: succes zonnewarmte zal vooral van onderop moeten komen

  In de Transitievisie Warmte geeft een gemeente aan hoe ze op buurt- en wijkniveau de transitie naar aardgasvrije woningen en gebouwen wil realiseren. Het woord ‘zonnewarmte’ valt in het merendeel van die plannen. Maar er zijn maar weinig gemeenten die het concreet maken. Waar de uitvoering begint, begint bovendien de pijn; er moeten keuzen worden […]