Waar bent u naar op zoek?

Pilotproject Nagele haalt verwacht energierendement (nog) niet

2 mei 2023

Een jaar nadat de warmteopslagbuffer in gebruik is gegaan, blijkt het energierendement van het pilotproject in Nagele lager dan verwacht. Technisch werkt het systeem en de acht aangesloten woningen en gemeenschapsgebouw ‘de Acht’ hebben voldoende warmte, maar doordat de warmtepomp te veel moet bijspringen is het energierendement (nog) onvoldoende. De resultaten van het afgelopen jaar […]

Pilotproject Nagele haalt verwacht energierendement (nog) niet

Een jaar nadat de warmteopslagbuffer in gebruik is gegaan, blijkt het energierendement van het pilotproject in Nagele lager dan verwacht. Technisch werkt het systeem en de acht aangesloten woningen en gemeenschapsgebouw ‘de Acht’ hebben voldoende warmte, maar doordat de warmtepomp te veel moet bijspringen is het energierendement (nog) onvoldoende.

De resultaten van het afgelopen jaar laten zien dat het water door de collectoren in de zomer goed wordt verwarmd, op sommige dagen zelfs tot 95 graden. Het water in de buffer was aan het eind van de zomer ongeveer 85 graden.

In de loop van de winter verliest de opslagbuffer echter snel zijn temperatuur. Om dit te compenseren heeft de warmtepomp een aantal maanden fors bijgesprongen. “We hadden erop gerekend dat de warmtepomp zou moeten draaien, maar niet zoveel als afgelopen seizoen het geval is geweest”, vertelt projectleider Rutger Bergboer. “Hiervoor moesten we veel elektriciteit inkopen en dat zorgt ervoor dat het warmtesysteem minder efficiënt en rendabel is dan verwacht.”

Optimaliseren systeem

Om het systeem te optimaliseren zijn eind november technische aanpassingen gedaan, waaronder gedeeltelijk nieuwe isolatie van de dagbuffer. Voor zover bekend hebben deze aanpassingen nog niet geleid tot een substantiële verbetering. Daarnaast zijn we geconfronteerd met het recente faillissement van HoCoSto, de leverancier van de installatie. Zij hebben inmiddels een doorstart gemaakt, maar momenteel is het nog onzeker wat dit voor ons betekent. Met verschillende partijen kijken we naar de beste stappen om tot verdere optimalisatie van het systeem en alsnog het beoogde energierendement te komen.

Proeftuin Nagele

In een proeftuin van acht woningen en een gemeenschapsgebouw heeft Energiek Nagele een uniek, collectief warmtebuffersysteem neergezet. Door middel van water dat loopt door zonnecollectoren op de daken wordt zonnewarmte in de zomer opgeslagen in een nabijgelegen ondergrondse, geïsoleerde seizoensbuffer. In de winter wordt het warme water uit de seizoensbuffer ingezet om de aangesloten gebouwen te verwarmen. Het systeem is begin 2022 in zijn geheel in gebruik genomen.

Het pilotproject in Nagele is onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). “Dit soort initiatieven geven de gelegenheid om innovaties en instrumenten op energiegebied op te zetten en door te ontwikkelen”, zegt Bergboer. “Vanaf het begin van het project in 2018 is het een leerzame weg van vallen en opstaan. Ook in dit geval blijven we pionieren en doorgaan met ontwikkelen om het gewenste energierendement te behalen.”

Dorpsbrede uitrol

De obstakels in het pilotproject weerhoudt het projectteam er niet van om verder te kijken naar kansrijke innovaties op energiegebied. “We blijven geloven in de mogelijkheid om het hele dorp Nagele door middel van een innovatief duurzaam systeem aardgasvrij te krijgen”, vertelt Rutger Bergboer. “Dit gaat alleen minder snel dan we hadden gehoopt.”

Vorig jaar zijn er plannen gepresenteerd om hetzelfde warmtesysteem uit het pilotproject verder uit te rollen in het dorp, maar door de tegenvallende resultaten wil het projectteam ook andere opties bestuderen. “We zijn dit momenteel met een groep experts, de gemeente Noordoostpolder en Mercatus, dit vervolg aan het verkennen”, aldus Bergboer. Lees hier meer over de dorpsbrede uitrol.

 • 9 april 2024

  Rutger Bergboer draagt stokje over aan nieuwe projectleider Ruut Schalij

  Als inwoner en (destijds) voorzitter van het dorpsbelang Nagele was Rutger Bergboer vanaf de eerste seconde betrokken bij het project Energiek Nagele. Na zeven jaar draagt Rutger het stokje over aan energie-expert Ruut Schalij. In dit dubbelinterview blikt Rutger terug op de afgelopen jaren en maken we kennis met de nieuwe projectleider. Windmolengelden In 2017 […]

 • 26 maart 2024

  Energiek Nagele: van prijsvraag, pilotproject tot heroriëntatie

  Wat begon in 2017 als een prijsvraag vanuit het dorpsbelang om Nagele te verduurzamen, werd jaren later gerealiseerd in een indrukwekkend pilotproject aan de Ring in Nagele. Een proces van vallen en opstaan dat is gebundeld in het rapport ‘Nagele in Balans – Van idee via pilot tot heroriëntatie’. Lees het hele rapport hier. Pionieren […]

 • 23 mei 2023

  Brainstormsessies voor een dorpsbreed warmtesysteem

  Energiek Nagele blijft ernaar streven om het hele dorp met een inventief systeem van het aardgas te krijgen. Met een team van energie-experts en specialisten van de gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus wordt momenteel gebrainstormd over kansrijke, collectieve mogelijkheden. Verder kijken dan het pilotproject In 2022 legde Energiek Nagele het plan op tafel om het […]

 • 23 februari 2023

  8 maart: informatieavond Energiek Nagele

  Er is de afgelopen periode veel gebeurd rondom Energiek Nagele, de optimalisatie van het pilotproject en de plannen voor de ambitie om heel Nagele zelfvoorzienend te maken. Daarover willen wij geïnteresseerden graag bijpraten op woensdag 8 maart om 19:30 uur in Het Rietveld. Meer informatie Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.energieknagele.nl […]