Waar bent u naar op zoek?

Proeftuin Nagele voldoet aan verwachting

3 februari 2022

De woningen aan de Ring in Nagele worden nu ruim een maand verwarmd met heet water uit de ondergrondse seizoensbuffer. Niet langer is er aardgas nodig om de woningen te verwarmen. Voor het eerst in Nederland wordt dit specifieke systeem op deze manier gebruikt. Een mijlpaal waar Nagele trots op is.

Proeftuin Nagele voldoet aan verwachting

De warmte die afgelopen zomer is opgewekt en in een ondergrondse buffer werd opgeslagen is voldoende voor het verwarmen van de woningen. Ook het voormalig schoolgebouw de Acht is recent aangesloten. De resultaten van deze pilot zijn boven verwachting en daarmee is er veel vertrouwen om nu ook de andere woningen in Nagele op dit systeem over te laten gaan.

Het warmtesysteem is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf HoCoSto. Het familiebedrijf is nauw betrokken bij Energiek Nagele. Deze oplossing is schaalbaar en nu het systeem zich bewezen heeft wordt gekeken om meer woningen in het dorp aan te sluiten.

Met vertrouwen verder

Energiek Nagele heeft twee verschillende woonhoven op het oog voor het vervolg. De komende tijd zijn er keukentafelgesprekken met bewoners en een informatieavond in maart om te bepalen welke volgorde het meest wenselijk is. Dit gaat natuurlijk in nauw overleg met gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus.

Onderdeel proeftuin BZK

De gemeente Noordoostpolder is met dit project aangesloten bij de proeftuinen aardgasvrije wijken

van het ministerie van BZK. Het kernproject vormt de basis van de proeftuin. Op de daken van de woningen zijn slimme warmtecollectoren geplaatst die in de zomer de warmte opwekken en opslaan in een ondergrondse seizoensbuffer. Zo is er in de winter voldoende warmte beschikbaar.

 • 9 april 2024

  Rutger Bergboer draagt stokje over aan nieuwe projectleider Ruut Schalij

  Als inwoner en (destijds) voorzitter van het dorpsbelang Nagele was Rutger Bergboer vanaf de eerste seconde betrokken bij het project Energiek Nagele. Na zeven jaar draagt Rutger het stokje over aan energie-expert Ruut Schalij. In dit dubbelinterview blikt Rutger terug op de afgelopen jaren en maken we kennis met de nieuwe projectleider. Windmolengelden In 2017 […]

 • 26 maart 2024

  Energiek Nagele: van prijsvraag, pilotproject tot heroriëntatie

  Wat begon in 2017 als een prijsvraag vanuit het dorpsbelang om Nagele te verduurzamen, werd jaren later gerealiseerd in een indrukwekkend pilotproject aan de Ring in Nagele. Een proces van vallen en opstaan dat is gebundeld in het rapport ‘Nagele in Balans – Van idee via pilot tot heroriëntatie’. Lees het hele rapport hier. Pionieren […]

 • 23 mei 2023

  Brainstormsessies voor een dorpsbreed warmtesysteem

  Energiek Nagele blijft ernaar streven om het hele dorp met een inventief systeem van het aardgas te krijgen. Met een team van energie-experts en specialisten van de gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus wordt momenteel gebrainstormd over kansrijke, collectieve mogelijkheden. Verder kijken dan het pilotproject In 2022 legde Energiek Nagele het plan op tafel om het […]

 • 2 mei 2023

  Pilotproject Nagele haalt verwacht energierendement (nog) niet

  Een jaar nadat de warmteopslagbuffer in gebruik is gegaan, blijkt het energierendement van het pilotproject in Nagele lager dan verwacht. Technisch werkt het systeem en de acht aangesloten woningen en gemeenschapsgebouw ‘de Acht’ hebben voldoende warmte, maar doordat de warmtepomp te veel moet bijspringen is het energierendement (nog) onvoldoende. De resultaten van het afgelopen jaar […]