Waar bent u naar op zoek?

Proeftuin Nagele voldoet aan verwachting

3 februari 2022

De woningen aan de Ring in Nagele worden nu ruim een maand verwarmd met heet water uit de ondergrondse seizoensbuffer. Niet langer is er aardgas nodig om de woningen te verwarmen. Voor het eerst in Nederland wordt dit specifieke systeem op deze manier gebruikt. Een mijlpaal waar Nagele trots op is.

Proeftuin Nagele voldoet aan verwachting

De warmte die afgelopen zomer is opgewekt en in een ondergrondse buffer werd opgeslagen is voldoende voor het verwarmen van de woningen. Ook het voormalig schoolgebouw de Acht is recent aangesloten. De resultaten van deze pilot zijn boven verwachting en daarmee is er veel vertrouwen om nu ook de andere woningen in Nagele op dit systeem over te laten gaan.

Het warmtesysteem is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf HoCoSto. Het familiebedrijf is nauw betrokken bij Energiek Nagele. Deze oplossing is schaalbaar en nu het systeem zich bewezen heeft wordt gekeken om meer woningen in het dorp aan te sluiten.

Met vertrouwen verder

Energiek Nagele heeft twee verschillende woonhoven op het oog voor het vervolg. De komende tijd zijn er keukentafelgesprekken met bewoners en een informatieavond in maart om te bepalen welke volgorde het meest wenselijk is. Dit gaat natuurlijk in nauw overleg met gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus.

Onderdeel proeftuin BZK

De gemeente Noordoostpolder is met dit project aangesloten bij de proeftuinen aardgasvrije wijken

van het ministerie van BZK. Het kernproject vormt de basis van de proeftuin. Op de daken van de woningen zijn slimme warmtecollectoren geplaatst die in de zomer de warmte opwekken en opslaan in een ondergrondse seizoensbuffer. Zo is er in de winter voldoende warmte beschikbaar.