Waar bent u naar op zoek?

Proeftuin Nagele voldoet aan verwachting

3 februari 2022

De woningen aan de Ring in Nagele worden nu ruim een maand verwarmd met heet water uit de ondergrondse seizoensbuffer. Niet langer is er aardgas nodig om de woningen te verwarmen. Voor het eerst in Nederland wordt dit specifieke systeem op deze manier gebruikt. Een mijlpaal waar Nagele trots op is.

Proeftuin Nagele voldoet aan verwachting

De warmte die afgelopen zomer is opgewekt en in een ondergrondse buffer werd opgeslagen is voldoende voor het verwarmen van de woningen. Ook het voormalig schoolgebouw de Acht is recent aangesloten. De resultaten van deze pilot zijn boven verwachting en daarmee is er veel vertrouwen om nu ook de andere woningen in Nagele op dit systeem over te laten gaan.

Het warmtesysteem is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf HoCoSto. Het familiebedrijf is nauw betrokken bij Energiek Nagele. Deze oplossing is schaalbaar en nu het systeem zich bewezen heeft wordt gekeken om meer woningen in het dorp aan te sluiten.

Met vertrouwen verder

Energiek Nagele heeft twee verschillende woonhoven op het oog voor het vervolg. De komende tijd zijn er keukentafelgesprekken met bewoners en een informatieavond in maart om te bepalen welke volgorde het meest wenselijk is. Dit gaat natuurlijk in nauw overleg met gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus.

Onderdeel proeftuin BZK

De gemeente Noordoostpolder is met dit project aangesloten bij de proeftuinen aardgasvrije wijken

van het ministerie van BZK. Het kernproject vormt de basis van de proeftuin. Op de daken van de woningen zijn slimme warmtecollectoren geplaatst die in de zomer de warmte opwekken en opslaan in een ondergrondse seizoensbuffer. Zo is er in de winter voldoende warmte beschikbaar.

  • 20 juni 2022

    30 juni: informatieavond Nagele

    De ambitie van Energiek Nagele is onveranderd: een aardgasvrij dorp en vanwege alle ontwikkelingen en stijgende energieprijzen het liefst zo snel mogelijk. Graag willen we alle inwoners van Nagele bijpraten over de huidige stand van zaken én nieuwe ontwikkelingen. De woningen aan de Ring en gebouw de Acht zijn deze winter lekker warm gebleven en momenteel […]

  • 31 maart 2022

    Gemeentelijke Transitievisies Warmte: succes zonnewarmte zal vooral van onderop moeten komen

    In de Transitievisie Warmte geeft een gemeente aan hoe ze op buurt- en wijkniveau de transitie naar aardgasvrije woningen en gebouwen wil realiseren. Het woord ‘zonnewarmte’ valt in het merendeel van die plannen. Maar er zijn maar weinig gemeenten die het concreet maken. Waar de uitvoering begint, begint bovendien de pijn; er moeten keuzen worden […]