Waar bent u naar op zoek?

Proeftuin Nagele voldoet aan verwachting

3 februari 2022

De woningen aan de Ring in Nagele worden nu ruim een maand verwarmd met heet water uit de ondergrondse seizoensbuffer. Niet langer is er aardgas nodig om de woningen te verwarmen. Voor het eerst in Nederland wordt dit specifieke systeem op deze manier gebruikt. Een mijlpaal waar Nagele trots op is.

Proeftuin Nagele voldoet aan verwachting

De warmte die afgelopen zomer is opgewekt en in een ondergrondse buffer werd opgeslagen is voldoende voor het verwarmen van de woningen. Ook het voormalig schoolgebouw de Acht is recent aangesloten. De resultaten van deze pilot zijn boven verwachting en daarmee is er veel vertrouwen om nu ook de andere woningen in Nagele op dit systeem over te laten gaan.

Het warmtesysteem is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf HoCoSto. Het familiebedrijf is nauw betrokken bij Energiek Nagele. Deze oplossing is schaalbaar en nu het systeem zich bewezen heeft wordt gekeken om meer woningen in het dorp aan te sluiten.

Met vertrouwen verder

Energiek Nagele heeft twee verschillende woonhoven op het oog voor het vervolg. De komende tijd zijn er keukentafelgesprekken met bewoners en een informatieavond in maart om te bepalen welke volgorde het meest wenselijk is. Dit gaat natuurlijk in nauw overleg met gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus.

Onderdeel proeftuin BZK

De gemeente Noordoostpolder is met dit project aangesloten bij de proeftuinen aardgasvrije wijken

van het ministerie van BZK. Het kernproject vormt de basis van de proeftuin. Op de daken van de woningen zijn slimme warmtecollectoren geplaatst die in de zomer de warmte opwekken en opslaan in een ondergrondse seizoensbuffer. Zo is er in de winter voldoende warmte beschikbaar.

 • 19 december 2023

  Plannen voor een collectieve warmtebron

  Na verschillende opties voor een dorpsbreed warmtesysteem onder de loep te hebben genomen, moeten we concluderen dat de kosten hiervan te hoog zullen zijn. Dat bracht Energiek Nagele aan tafel bij ToTec installatietechniek. Zij hebben een systeem ontwikkeld waarbij een open bron warmte uit de bodem haalt en de temperatuur tot het gewenste niveau aanvult […]

 • 23 mei 2023

  Brainstormsessies voor een dorpsbreed warmtesysteem

  Energiek Nagele blijft ernaar streven om het hele dorp met een inventief systeem van het aardgas te krijgen. Met een team van energie-experts en specialisten van de gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus wordt momenteel gebrainstormd over kansrijke, collectieve mogelijkheden. Verder kijken dan het pilotproject In 2022 legde Energiek Nagele het plan op tafel om het […]

 • 2 mei 2023

  Pilotproject Nagele haalt verwacht energierendement (nog) niet

  Een jaar nadat de warmteopslagbuffer in gebruik is gegaan, blijkt het energierendement van het pilotproject in Nagele lager dan verwacht. Technisch werkt het systeem en de acht aangesloten woningen en gemeenschapsgebouw ‘de Acht’ hebben voldoende warmte, maar doordat de warmtepomp te veel moet bijspringen is het energierendement (nog) onvoldoende. De resultaten van het afgelopen jaar […]

 • 23 februari 2023

  8 maart: informatieavond Energiek Nagele

  Er is de afgelopen periode veel gebeurd rondom Energiek Nagele, de optimalisatie van het pilotproject en de plannen voor de ambitie om heel Nagele zelfvoorzienend te maken. Daarover willen wij geïnteresseerden graag bijpraten op woensdag 8 maart om 19:30 uur in Het Rietveld. Meer informatie Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.energieknagele.nl […]