Waar bent u naar op zoek?

Proeftuin Nagele voldoet aan verwachting

3 februari 2022

De woningen aan de Ring in Nagele worden nu ruim een maand verwarmd met heet water uit de ondergrondse seizoensbuffer. Niet langer is er aardgas nodig om de woningen te verwarmen. Voor het eerst in Nederland wordt dit specifieke systeem op deze manier gebruikt. Een mijlpaal waar Nagele trots op is.

Proeftuin Nagele voldoet aan verwachting

De warmte die afgelopen zomer is opgewekt en in een ondergrondse buffer werd opgeslagen is voldoende voor het verwarmen van de woningen. Ook het voormalig schoolgebouw de Acht is recent aangesloten. De resultaten van deze pilot zijn boven verwachting en daarmee is er veel vertrouwen om nu ook de andere woningen in Nagele op dit systeem over te laten gaan.

Het warmtesysteem is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf HoCoSto. Het familiebedrijf is nauw betrokken bij Energiek Nagele. Deze oplossing is schaalbaar en nu het systeem zich bewezen heeft wordt gekeken om meer woningen in het dorp aan te sluiten.

Met vertrouwen verder

Energiek Nagele heeft twee verschillende woonhoven op het oog voor het vervolg. De komende tijd zijn er keukentafelgesprekken met bewoners en een informatieavond in maart om te bepalen welke volgorde het meest wenselijk is. Dit gaat natuurlijk in nauw overleg met gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus.

Onderdeel proeftuin BZK

De gemeente Noordoostpolder is met dit project aangesloten bij de proeftuinen aardgasvrije wijken

van het ministerie van BZK. Het kernproject vormt de basis van de proeftuin. Op de daken van de woningen zijn slimme warmtecollectoren geplaatst die in de zomer de warmte opwekken en opslaan in een ondergrondse seizoensbuffer. Zo is er in de winter voldoende warmte beschikbaar.

 • 23 februari 2023

  8 maart: informatieavond Energiek Nagele

  Er is de afgelopen periode veel gebeurd rondom Energiek Nagele, de optimalisatie van het pilotproject en de plannen voor de ambitie om heel Nagele zelfvoorzienend te maken. Daarover willen wij geïnteresseerden graag bijpraten op woensdag 8 maart om 19:30 uur in Het Rietveld. Meer informatie Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.energieknagele.nl […]

 • 17 oktober 2022

  Energiek Nagele zoekt Nagelezen met een mening!

  Na het succesvolle pilotproject aan de Ring zijn wij de mogelijkheden aan het verkennen voor de uitrol van het aardgasvrije warmtesysteem op basis van een dorps(seizoens)buffer en een thermisch collectorveld in het gehele dorp. We zien hiermee een vooruitstrevende kans die voor iedereen een win-win situatie oplevert: een warm huis, een lagere energierekening en Nagele […]

 • 20 juni 2022

  30 juni: informatieavond Nagele

  De ambitie van Energiek Nagele is onveranderd: een aardgasvrij dorp en vanwege alle ontwikkelingen en stijgende energieprijzen het liefst zo snel mogelijk. Graag willen we alle inwoners van Nagele bijpraten over de huidige stand van zaken én nieuwe ontwikkelingen. De woningen aan de Ring en gebouw de Acht zijn deze winter lekker warm gebleven en momenteel […]