Waar bent u naar op zoek?

Jazeker. Als u zelf uw verbruik wilt zien op uw warmtemeter, dan kunt u in de handleiding lezen hoe u dit kunt doen. U vindt de handleiding hier.

Uw verbruik wordt gemeten via de warmtemeter in uw woning of bedrijfsgebouw. Deze warmtemeter is gekoppeld aan een dataplatform waaruit Nagele Warmte BV iedere maand een overzicht ontvangt met daarin de verbruiken per dag per adres. Op basis van dit overzicht maken wij per adres een verbruiksoverzicht dat u iedere maand per e-mail van ons ontvangt. 

U ontvangt uw jaarafrekening ieder jaar in de maand waarin u klant bij ons bent geworden. Bent u bijvoorbeeld op 1 december klant bij ons geworden, dan zult u in december van het jaar erna uw jaarafrekening ontvangen.

Nagele Warmte B.V. respecteert de privacy van zijn klanten en de bezoekers van de websites www.nagelewarmte.nl en www.energieknagele.nl . Daarbij houden wij ons aan de privacywet, oftewel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In onze privacy- en cookieverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en gebruikmaken van cookies. U vindt de privacyverklaring hier.

Ja. Een keer per jaar stellen wij nieuwe tarieven vast. Op het moment dat wij u informeren over de nieuwe tarieven, ontvangt u ook een berekening van uw nieuwe voorschotbedrag.

U kunt het e-mailadres waarop u uw facturen wilt ontvangen, wijzigen door een e-mail te sturen naar administratie@nagelewarmte.nl waarin u uw klantnummer vermeldt en het e-mailadres waarop u in het vervolg uw facturen wilt ontvangen.

Nee. Als u via automatische incasso betaalt, ontvangt u geen maandelijkse factuur. Een keer per jaar ontvangt u uw voorschotberekening waarop het voorschotbedrag staat vermeld.

Als u een e-mail stuurt naar administratie@nagelewarmte.nl dan sturen we u graag een overzicht toe.

Als u nu maandelijks zelf uw voorschotbedrag overmaakt en u via automatische incasso wilt gaan betalen, kunt u het machtigingsformulier voor automatische incasso invullen en dit met een kopie van uw identiteitsbewijs naar ons opsturen. Het machtigingsformulier vindt u hier.

Als u uw rekeningnummer voor automatische incasso wilt wijzigen, kunt u voor uw nieuwe rekeningnummer het machtigingsformulier invullen en dit met een kopie van uw identiteitsbewijs naar ons opsturen. U kunt daarbij aangeven dat de machtiging voor het oude rekeningnummer vervalt.

Uw betaling dient op de 21e van iedere maand door ons ontvangen te zijn.

Incasso vindt plaats op de 21e van iedere maand. U ontvangt van ons 5 dagen van tevoren een herinnering per e-mail.

Als u een technische klacht of storing ervaart, kunt u contact opnemen met het algemene nummer van Mercatus: (0527) 635500. Ook als u geen woning huurt van Mercatus, verzorgt deze organisatie de afhandeling van storingen.

 

Kort samengevat houdt de compensatieregeling in dat u bij niet-geplande onderbrekingen van de warmtelevering die langer dan 8 uur duren en waarvan de oorzaak bij Nagele Warmte BV ligt, recht hebt op €35,- bij een storing met een duur van 8 tot 12 uur, vermeerderd met €20,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur. Het moet dan om een ernstige storing gaan die minder dan 24 uur duurt en die in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de melding, zich niet al eerder heeft voorgedaan in dezelfde duurzame warmte-installatie, dezelfde individuele aansluiting, dezelfde afleverset of dezelfde inpandige leiding(en) als bedoeld in artikel 1 van de compensatieregeling. De volledige regeling vindt u hier.

Vervelend om te vernemen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij doen ons uiterste best om u op een goede manier te helpen. Als u niet tevreden bent, komen we graag persoonlijk met u in contact. Wilt u zo vriendelijk zijn om een bericht te sturen naar administratie@nagelewarmte.nl? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
U vindt het voorschotbedrag voor de komende periode in uw welkomstbrief (als u een nieuwe klant bent), of op uw jaarafrekening (als u deze al van ons heeft ontvangen). Daarnaast ziet u uw voorschotbedrag dat u via automatische incasso betaalt, op uw rekeningafschrift terug. Betaalt u niet via automatische incasso, dan staat uw voorschotbedrag in uw factuur die u via e-mail ontvangt. Kunt u niet vinden wat uw voorschotbedrag is, dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@nagelewarmte.nl. We sturen u dan zo snel mogelijk een e-mail waarin uw voorschotbedrag staat genoemd.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw voorschotbedrag is aangepast:

  1. U heeft ons zelf gevraagd om het voorschotbedrag aan te passen door een e-mail te sturen naar administratie@nagelewarmte.nl.
  2. Onze tarieven zijn aangepast, waardoor ook uw voorschotbedrag is aangepast. Hierover hebben wij u een bericht gestuurd met een berekening erbij.
  3. We hebben gezien dat uw verbruik hoger of lager ligt dan het ingeschatte verbruik en daaraan hebben we uw voorschotbedrag aangepast. Hierover hebben wij u een bericht gestuurd met een berekening erbij.

Welke reden voor u van toepassing is, kunt u zien in de e-mail waarin het aangepaste voorschotbedrag is weergegeven. Heeft u deze e-mail niet ontvangen, of is deze niet duidelijk voor u? Neemt u dan alstublieft contact met ons op via administratie@nagelewarmte.nl. We bellen of e-mailen u dan zo snel mogelijk terug.

Ja, u kunt uw voorschotbedrag aanpassen. Om te voorkomen dat u aan het eind van het jaar een groot bedrag moet bijbetalen, kunt u uw voorschotbedrag tot maximaal 10% lager instellen dan het bedrag dat wij voor u hebben berekend. U kunt uw voorschotbedrag ook verhogen tot maximaal 30% hoger dan wij voor u hebben berekend. Aanpassen van uw voorschotbedrag kunt u doen door een bericht te sturen naar administratie@nagelewarmte.nl. 

Om uw voorschotbedrag te berekenen, doen we de volgende dingen:

1. Als u voorheen geen warmte gebruikte, maar gas, rekenen we uw voormalige gasverbruik om naar het verwachte warmtegebruik. Gas wordt namelijk altijd berekend per m3 en warmte per Gigajoule.

2. Uw verwachte warmteverbruik vermenigvuldigen we met de tarieven die gelden voor de komende 12 maanden. Het kan zijn dat u per begin december klant wordt, dan gaan we uit van 16% van uw verbruik tegen het tarief van dit jaar en 84% tegen het (verwachte) tarief van volgend jaar. Dit doen we omdat u klant bij ons wordt in de winterperiode en relatief veel van het warmteverbruik in de winterperiode valt.

3. Het totale bedrag dat u voor 1 jaar betaalt voor uw verwachte warmteverbruik, delen we door 12. Zo komen we op uw maandelijkse voorschotbedrag.

In het Tariefblad staan de meest actuele versie van onze tarieven. Aan het eind van ieder jaar worden de tarieven voor volgend jaar bekendgemaakt. We maken dan een nieuw tariefblad dat we klanten van Nagele Warmte BV per e-mail toesturen en dat we op onze website plaatsen.

Is jouw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.